Walne zgromadzenie członków już 4 października!

Ostatnia aktualizacja: 23 września 2022 r.
Walne zgromadzenie członków już 4 października!

ZWIĄZEK ORGANIZATORÓW SPORTU MASOWEGO

ul. Zawiszaków 1, 04-452 Warszawa, Polska

 

Z A W I A D O M I E N I E

o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Związku Organizatorów Sportu Masowego

 

Uprzejmie informuję, że Zarząd Związku Organizatorów Sportu Masowego zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 4 października 2022 r. o godz. 12.00 w gmachu Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście, ul. Polna 7a, II piętro, 00-625 Warszawa w dużej sali konferencyjnej w godz. 12:00 – 15:00.

Proponowany przebieg Zebrania:

1. Otwarcie.
2. Powołanie przewodniczącego, protokólanta i komisji uchwał.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu ZOSM w latach 2020 – 2021.
4. Sprawozdanie z działalności finansowej ZOSM w latach 2020 – 2021.
5. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
6. Przerwa kawowa.
7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za lata 2020 – 2021.
8. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi ZOSM za lata 2020 – 2021.
9. Prezentacja Planu Działalności Stowarzyszenia na 2022-2023 rok.
10. Dyskusja nad przedstawionym Planem i przyjęcie go z uwzględnieniem wniesionych uwag i poprawek.
11. Powołanie komisji wyborczej.
12. Przeprowadzenie wyborów Prezesa i Członków Zarządu ZOSM w związku z upływającą kadencją dotychczasowego Zarządu.
13. Zakończenie zebrania.

 Liczymy na dobrą frekwencję, gdyż wybory Zarządu to ważne wydarzenie. Jest ono dla nas miarą zainteresowania Członków funkcjonowaniem naszego Związku.

 

Nieobecność proszę zgłaszać do:

Michał Drelich tel.510 175 462

Przesyłam wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia

Zarząd ZOSM

Podziel się ze znajomymiOstatnio dodane

 • Członkowie Związku

  •              
  •          
  •        
  •            
  •        
  •           
  •        
  •            
  •              
  •          
  •        
  •            
  •        
  •           
  •        
  •