Badania

Ostatnia aktualizacja: 16 lutego 2021 r.
 • CHCEMY POWROTU IMPREZ MASOWYCH W REŻIMIE SANITARNYM. 
 • ŹLE OCENIAMY ZAKAZY RZĄDOWE DOTYCZĄCE IMPREZ SPORTOWYCH. 
 • CZUJEMY SIĘ CORAZ GORZEJ, A NASZA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA SPADŁA O POŁOWĘ!

OTO WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEJ ANKIETY „SPORT MASOWY PO COVID-19”

Ponad 10 tysięcy osób wzięło udział w ogólnopolskim badaniu internetowym, którego celem było sprawdzenie, jakie zmiany zaszły na rynku sportu masowego po roku od wybuchu pandemii, a także jak przedłużające się obostrzenia wpłynęły na kondycję psychiczną i fizyczną aktywnych Polaków. 

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 27 stycznia – 5 lutego przez Związek Organizatorów Sportu Masowego. Badaniu zostali poddani uczestnicy imprez masowych.

 • 10.334 osób wzięło udział w ankiecie,
 • 96,7% respondentów zadeklarowało, że uprawia sport przynajmniej raz w tygodniu,
 • 64,8% uprawia sport przynajmniej 4 razy w tygodniu,
 • 71,29% respondentów stanowili mężczyźni, a 28,71% kobiety. 

Aż 53,2% uczestników badania stwierdziło, że wskutek pandemii ograniczyło swoją aktywność fizyczną, 63,3% odczuwa nasilenie stresu, u 70% respondentów nastąpiło pogorszenie nastroju, a 88,7% ograniczyło kontakty z innymi ludźmi. 

46% badanych uważa, że ograniczenia dotyczące masowych imprez sportowych są niezbędne, ale nie zgadza się z ich formą. Zaledwie 17,4% badanych aktualnie odczuwa lęk przed udziałem w masowych imprezach sportowych, a równolegle, 95,5% badanych deklaruje start w czasie pandemii, jeżeli na zawodach zostaną wdrożone procedury z zakresu reżimu sanitarnego.

Uczestnicy imprez masowych pozytywnie oceniają starania organizatorów dotyczące bezpieczeństwa. 89% badanych pozytywnie ocenia wdrożone przez organizatorów procedury sanitarne. 93% respondentów deklaruje, że po odblokowaniu imprez będzie startować tyle samo lub nawet więcej niż wcześniej.

 

Skrócone wyniki ankiety znajdują się poniżej do pobrania. Pełna analiza będzie dostępna wyłącznie członkom ZOSM.

WYNIKI ANKIETY DO POBRANIA – PREZENTACJA

 

 

 

Podziel się ze znajomymi

 • Członkowie Związku

  •              
  •          
  •        
  •            
  •        
  •           
  •        
  •            
  •              
  •          
  •        
  •            
  •        
  •           
  •        
  •